מזמינה ג'יגולו שמפנק אותה

מזמינה ג'יגולו שמפנק אותה.